Velkommen

Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket. En nødvendig konsekvens for bygningssektoren er en utstrakt oppgradering av bygninger til en standard med svært lav energibruk. UPGRADE Solutions mål er å identifisere, utvikle og formidle tekniske konsepter som løser de utfordringene som er særegne ved oppgradering av eksisterende bygningsmasse mot passivhusnivå og har god arkitektonisk kvalitet. Prosjektet vil fokusere på kontorbygg, og undervisningsbygg og inkludere problemstillinger som oppstår ved verneverdige bygg. Etter prosjektet skal det være mulig å gjennomføre helhetlig oppgradering av kontorbygg etter passivhuskonseptet med tilfredsstillende lav risiko basert på  den kunnskap som er tilgjengeliggjort gjennom prosjektet. UPGRADE Solutions utgjør den norske delen av IEA Task 47 «Renovation of Non-Residential Buildings towards Sustainable Standards», mer info finnes her.


UPGRADE Solutions startet i januar 2012 og strekker seg over 3 år og  det ble opprinnelig planlagt som tre påfølgende UPGRADE prosjekter. I UPGRADE Decisions var det planlagt å identifisere hva som hindrer og fremmer energiambisiøs oppgradering og bryte ned barrierer slik at ambisiøse oppgraderinger  blir attraktive. I UPGRADE Models var det ment å demonstrere integrerte løsninger med arkitektonisk kvalitet som gir en helhetlig energiambisiøs oppgradering gjennom forbildeprosjekt. UPGRADE Decisions og UPGRADE Models ble ikke bevilget som planlagt men er ikke lagt til side. Tidlig høst vil det komme mer informasjon om søknader som tar tak i relevante temaer som er i behov av videre forskning.